Bluestep Bank

Guider om Sparkonto i Kunskapsbanken

Hur många uttag får jag göra från sparkontot?

Det beror på vilken kontotyp du har. Plus Fritt antal uttag Bonusränta (f.n. 0,15%) om du inte gör uttag/12-månadersperiod (från det datum du öppnar kontot)   Flex Fritt antal uttag   SuperFlex 12 ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Kan jag öppna fler än ett sparkonto?

Ja, det går bra. Notera dock att det maximalt går att sätta in 950 000 kr per person hos BlueStep. Om ni är flera personer som delar ett konto kan ni sätta in 950 000 kr per kontohavare. Antal konton ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Kan jag öppna sparkonto via telefon?

Tyvärr är detta inte möjligt. För att öppna ett konto kan du istället antingen logga in med ditt BankID och direkt få tillgång till ditt konto, eller ringa till oss på 0770-332 002 och få ansökningsha...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vilken är den effektiva räntan på fasträntekontona?

Räntan på våra fasträntekonton kapitaliseras och sätts in på ditt sparkonto efter sparperiodens slut. Se den effektiva räntan för respektive kontotyp. Det innebär exempelvis att om du öppnar ett Spark...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vad är mini- och maxigräns för insättningar och uttag?

Det finns ingen minimigräns för insättningar, men varje person kan maximalt sätta in 950 000 kr. Högst fyra personer kan dela kontot. Det betyder att ni tillsammans kan sätta in maximalt 3,8 miljoner ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur gör jag en insättning på mitt sparkonto?

Insättningar görs via Bankgiro. Vid insättning till Bankgiro måste du ange ditt OCR-nummer för kontot. Du hittar Bankgiro och ditt OCR-nummer under rubriken "Kontoinformation" för varje enskilt konto....

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur gör jag ett uttag från mitt sparkonto?

Logga in genom att identifiera dig med e-legitimation. Gå sedan till fliken "Uttag". Ange hur mycket pengar du vill ta ut och bekräfta uttaget. Pengarna förs över till ditt utbetalningskonto och finns...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur överför jag pengar från mitt rörliga sparkonto till ett fasträntekonto?

Logga in som vanligt på sparkontoportalen. Öppna ett nytt fasträntekonto och välj sedan "Överföring mellan konton" i kontoöversikten. Pengarna förs omedelbart över till ditt nya konto.  För konton med...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur avslutar jag ett sparkonto?

Logga in genom att identifiera dig med e-legitimation. Gå till "Kontoöversikt" och välj kontot som du vill avsluta. Klicka därefter på länken ”Avsluta konto”, som du hittar under informationen om kont...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vilka krav gäller för att öppna konto?

För att kunna öppna ett konto måste du vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkonto dit uttag från ditt sparkonto kan överföras. Kontot måste vara ett transaktionskonto med ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Mitt BankID fungerar inte, vad gör jag?

Prova att logga in på din huvudbank med ditt BankID. Om det inte fungerar, kontakta dem för att få hjälp. Om du inte har några problem att logga in på din huvudbank, men problemet kvarstår när du ska ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vad behöver jag göra för att få den extra årliga bonusräntan på sparkonto Plus?

Du får bonusränta på alla dina insättningar du gör under året räknat från datumet när insättningen finns på kontot. Bonusräntan gäller enbart för vårt sparkonto med rörlig ränta, SparkontoPlus.  Förut...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur öppnar jag ett sparkonto?

Det är enkelt att öppna ett sparkonto hos Bluestep. Lättast gör du det genom att använda BankID eller Mobilt BankID, det tar bara några minuter. Tänk på att du även behöver ha ett svenskt bankkonto di...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Varför behöver jag svara på om jag är skatteskyldig i USA när jag öppnar ett sparkonto?

Det beror på att Sverige och USA i augusti 2014 undertecknade ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”). F...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Du kan ändra ditt uttagskonto inne i sparportalen. Klicka på ditt egna konto i kontoöversikten så kommer du till en sida där du under "kontoinformation" har möjlighet att ändra ditt uttagskonto. Du ka...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur länge behöver jag vänta på mina pengar om jag har ett 30-dagarskonto?

Om du har valt ett sparkonto med rörlig ränta och uttagsavisering får du vänta i 30 dagar innan dina uttagna pengar är tillgängliga för överföring. Efter det att uttagstiden löpt ut tar det sedan norm...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur hanterar ni den personliga inloggningsinformationen?

Våra kunder har till vår kännedom aldrig utsatts för att någon med kriminella avsikter försökt komma över personlig inloggningsinformation.  Så kallad phishing eller nätfiske innebär att någon med kri...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Kan man öppna sparkonto för företag eller förening?

Nej, du kan endast öppna ett sparkonto som privatperson. ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Förlorar jag bonusräntan vid överföring mellan konton?

Nej, en överföring internt mellan dina konton räknas inte som ett uttag när det gäller bonusräntan på Sparkonto Plus. Därmed behåller du bonusräntan på Sparkonto Plus även om du gör överföringar mell...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vad händer om bonusräntan förändras?

Bonusräntan på Sparkonto Plus är rörlig. Det innebär att den kan ändras när som helst under det året du sparar.  Du får alltid den bonusränta som var gällande dagen då ditt konto öppnades, även om bo...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur beräknas sparräntorna?

Räntorna beräknas och betalas ut på olika sätt beroende på vilken kontotyp du har. Räntan på vårt rörliga sparkonto med pengarna tillgängliga direkt för uttag, Sparkonto Plus, är uppdelad på en grundr...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Är räntan på sparkontot rörlig?

Det beror på vilket sparkonto du väljer. Vi erbjuder sparkonton med både rörlig och fast ränta. På Sparkonto Plus är både grundräntan och bonusräntan rörlig. Sparräntan är också rörlig för Sparkonto F...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Varför kan jag inte göra uttag direkt efter att jag öppnat mitt konto?

Det är för din egen säkerhet. Vi måste kontrollera att du är innehavare av utbetalningskontot.  När du öppnar ett sparkonto hos oss måste du ange ett bankkonto i en svensk bank dit du vill att dina u...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Varför tar det 2-4 bankdagar innan pengarna finns på mitt utbetalningskonto?

Det beror på att förloppet mellan oss och Bankgirocentralen tar normalt 2-4 bankdagar. Samtliga uttag som registrerats under en dag skickas vid dagens slut i en samlad datafil till Bankgirocentralen ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vad betyder "AG väntar på medgivande"?

AG väntar på medgivande betyder att ditt föranmälda uttagskonto som du har i annan bank måste kontrolleras innan det kan godkännas. Vi måste se att det är ett transaktionskonto och att det är samma pe...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Hur fungerar autogiro?

I samband med att du öppnar ett sparkonto hos Bluestep upprättar vi en autogirokoppling till det uttagskonto du angivit. Denna koppling används för att verifiera att uttagskontot tillhör dig, och gör ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Varför kan jag inte använda BankID när mitt antivirusprogram F-Secure är igång?

Om du använder antivirusprogrammet F-Secure kan det leda till att BankID inte fungerar som det ska och du kan därför få problem att logga in. Det går att lösa problemet genom att ändra inställningarna...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Vad innebär det att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin?

Det innebär att om Bluestep Bank försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 950 000 svenska kronor för sitt sammanlagda kapital hos Bluestep. Samtliga av våra konton är pröva...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Varför får jag ett autogiromedgivande när jag öppnat ett konto?

När du öppnar ett sparkonto godkänner du också ett autogiromedgivande för Bluestep. Genom att du gör detta godkännande kan vi kontrollera att ditt angivna utbetalningskonto disponeras av dig och att d...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Är det säkert att göra mina bankärenden på er webbplats?

När du öppnar eller loggar in till ditt konto använder vi oss av säker informationsöverföring, vilket innebär att inga obehöriga kan komma åt din information.  Krypteringsteknologin vi använder heter...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad:

Var hittar jag årsbeskedet för sparkonton?

Årsbesked finns för närvarande inte på vår hemsida utan skickas ut per post. ...

Taggad med: Sparkonto
Uppdaterad: