Bluestep Bank

Varför får jag bara sätta in 800 000 kr?

Uppdaterad

Alla våra sparkonton är prövade och godkända av Riksgälden och omfattas därför av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att Riksgälden betalar ut högst motsvarande 950 000 svenska kronor per kund och institut inom 7 arbetsdagar från den dag insättningsgarantin trätt in. Bluestep kan genom den statliga insättningsgarantin på 950 000 kr garantera att du får tillbaka 800 000 kr samt upplupen ränta (totalt upp till maximalt 950 000 kr) om företaget mot förmodan skulle gå i konkurs. Vi vill helt enkelt vara 100 % säkra på att du alltid ska kunna få tillbaka dina pengar.

Tänk på att om ni är fler kontohavare kan varje person sätta in 800 000 kr på sparkontot. Den sammanlagda maxinsättningen är alltså 3,2 miljoner kronor med fyra kontohavare.

Guide taggad med: Sparkonto