Bluestep Bank

Varför behöver jag svara på om jag är skatteskyldig i USA när jag öppnar ett sparkonto?

Uppdaterad

Det beror på att Sverige och USA i augusti 2014 undertecknade ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”).


FATCA-avtalet har implementerats i lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Lagen trädde i kraft den 1 april 2015.

Finansiella institut (t.ex. banker och kreditmarknadsbolag) runt om i världen ska på grund av FATCA bl.a. lämna uppgifter om amerikanska personers kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, Internal Revenue Service (”IRS”). Svenska finansiella institut ska, i enlighet med FATCA-avtalet, lämna kontrolluppgifter till Skatteverket som därefter överför informationen till IRS.

BlueStep är därmed skyldiga att kartlägga kontotillgångar som innehas av personer som är skatteskyldiga i USA. Av nämnda anledning kommer samtliga nya samt befintliga inlåningskunder behöva svara frågan om de är skatteskyldiga i USA innan ett nytt konto öppnas alternativt innan befintliga konton kan administreras. Samtliga kunders svar kommer därefter att registreras och sparas av BlueStep. 


Vilka omfattas av FATCA-avtalet?

Alla personer som är skatteskyldiga i USA omfattas av FATCA. Nedan finns en exemplifierande lista över personer som är skatteskyldiga i USA:

  • Personer som är bosatta i USA

  • Amerikanska medborgare (även personer med dubbelt medborgarskap)

  • Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)

  • Företag som är registrerade i USA

Om en kund, efter ingånget avtal med BlueStep, blir skatteskyldig i USA är det kundens ansvar att omgående informera BlueStep om detta. Information kan lämnas via telefon 0770-332 002 eller via e-post sparkonto@bluestep.se.

Guide taggad med: Sparkonto