Bluestep Bank

Är det högre ränta på en kapitalfrigöringskredit än på ett vanligt bolån?

Uppdaterad

Kapitalfrigöringskrediten har lite högre ränta än traditionella bostadslån eftersom det inte har några löpande räntebetalningar och amorteringar. Den har en skuldfri- & livstidsgaranti samt komplett trygghet för dig och din medlånetagare vilket ingår i prissättningen av räntan.