Bluestep Bank

Spara - räntor

Vad behöver jag göra för att få den extra årliga bonusräntan på sparkonto Plus?

Du får bonusränta på alla dina insättningar du gör under året räknat från datumet när insättningen finns på kontot. Bonusräntan gäller enbart för vårt sparkonto med rörlig ränta, SparkontoPlus.  Förut...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad

Vad händer om bonusräntan förändras?

Bonusräntan på Sparkonto Plus är rörlig. Det innebär att den kan ändras när som helst under det året du sparar.  Du får alltid den bonusränta som var gällande dagen då ditt konto öppnades, även om bo...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad

Förlorar jag bonusräntan vid överföring mellan konton?

Nej, en överföring internt mellan dina konton räknas inte som ett uttag när det gäller bonusräntan på Sparkonto Plus. Därmed behåller du bonusräntan på Sparkonto Plus även om du gör överföringar mell...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad

Hur beräknas sparräntorna?

Räntorna beräknas och betalas ut på olika sätt beroende på vilken kontotyp du har. Räntan på vårt rörliga sparkonto med pengarna tillgängliga direkt för uttag, Sparkonto Plus, är uppdelad på en grundr...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad

Är räntan på sparkontot rörlig?

Det beror på vilket sparkonto du väljer. Vi erbjuder sparkonton med både rörlig och fast ränta. På Sparkonto Plus är både grundräntan och bonusräntan rörlig. Sparräntan är också rörlig för Sparkonto F...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad

Vilken är den effektiva räntan på fasträntekontona?

Räntan på våra fasträntekonton kapitaliseras och sätts in på ditt sparkonto efter sparperiodens slut. Se den effektiva räntan för respektive kontotyp. Det innebär exempelvis att om du öppnar ett Spark...

Tillhör kategori: Spara - räntor
Uppdaterad