Bluestep Bank

Övrigt

Hur använder sig Bluestep av BankID i telefonsamtal?

Största delen av Bluesteps kommunikation med våra kunder sker över telefon. Det är därför viktigt för din och vår trygghet att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt. I telefon gör vi det med BankI...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Hur motverkar Bluestep penningtvätt och finansiering av terrorism?

Nedan finns en kort redogörelse för vilka åtgärder som vi vidtar för att förhindra att vår verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.  Vad är penningtvätt och finansiering av...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Hur hanterar Bluestep klagomål?

Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, tjänster och vår service. Därför är dina synpunkter viktiga för oss. Om du är missnöjd med våra produkter, tjänster eller vår service är...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Vilken utbildning och erfarenhet har era lånespecialister?

Våra lånespecialister har generellt en hög utbildningsnivå och de flesta har tidigare arbetat på andra kreditinstitut, banker eller i fastighetsmäklarbranschen. Enligt bolånedirektivet måste alla anst...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Hur ser Bluesteps verksamhet och affärsidé ut?

Bluestep har funnits i Sverige sen 2005 och vi erbjuder bolån, privatlån och sparkonton.  Vårt mål är att hjälpa människor att lösa sin lånesituation och vår övertygelse är att inte fastna vid deras e...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Vilka äger Bluestep?

Sedan november 2017 ägs Bluestep av det globala riskkapitalbolaget EQT:s fond VII. ...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad

Vad gäller för distansavtal och ångerrätt?

Här hittar du bolags- och verksamhetsinformation samt allmän information om ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Bluestep ingår distansavtal med privatpersoner rörande inlånin...

Tillhör kategori: Övrigt
Uppdaterad