Bluestep Bank

Spara - insättningar och uttag

Hur gör jag en insättning på mitt sparkonto?

Insättningar görs via Bankgiro. Vid insättning till Bankgiro måste du ange ditt OCR-nummer för kontot. Du hittar Bankgiro och ditt OCR-nummer under rubriken "Kontoinformation" för varje enskilt konto....

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur gör jag ett uttag från mitt sparkonto?

Logga in genom att identifiera dig med e-legitimation. Gå sedan till fliken "Uttag". Ange hur mycket pengar du vill ta ut och bekräfta uttaget. Pengarna förs över till ditt utbetalningskonto och finns...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Varför tar det 2-4 bankdagar innan pengarna finns på mitt utbetalningskonto?

Det beror på att förloppet mellan oss och Bankgirocentralen tar normalt 2-4 bankdagar. Samtliga uttag som registrerats under en dag skickas vid dagens slut i en samlad datafil till Bankgirocentralen ...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Varför kan jag inte göra uttag direkt efter att jag öppnat mitt konto?

Det är för din egen säkerhet. Vi måste kontrollera att du är innehavare av utbetalningskontot.  När du öppnar ett sparkonto hos oss måste du ange ett bankkonto i en svensk bank dit du vill att dina u...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Vad är mini- och maxigräns för insättningar och uttag?

Det finns ingen minimigräns för insättningar, men varje person kan maximalt sätta in 950 000 kr. Högst fyra personer kan dela kontot. Det betyder att ni tillsammans kan sätta in maximalt 3,8 miljoner ...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur många uttag får jag göra från sparkontot?

Det beror på vilken kontotyp du har. Plus Fritt antal uttag Bonusränta (f.n. 0,15%) om du inte gör uttag/12-månadersperiod (från det datum du öppnar kontot)   Flex Fritt antal uttag   SuperFlex 12 ...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur överför jag pengar från mitt rörliga sparkonto till ett fasträntekonto?

Logga in som vanligt på sparkontoportalen. Öppna ett nytt fasträntekonto och välj sedan "Överföring mellan konton" i kontoöversikten. Pengarna förs omedelbart över till ditt nya konto.  För konton med...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur avslutar jag ett sparkonto?

Logga in genom att identifiera dig med e-legitimation. Gå till "Kontoöversikt" och välj kontot som du vill avsluta. Klicka därefter på länken ”Avsluta konto”, som du hittar under informationen om kont...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur länge behöver jag vänta på mina pengar om jag har ett 30-dagarskonto?

Om du har valt ett sparkonto med rörlig ränta och uttagsavisering får du vänta i 30 dagar innan dina uttagna pengar är tillgängliga för överföring. Efter det att uttagstiden löpt ut tar det sedan norm...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Du kan ändra ditt uttagskonto inne i sparportalen. Klicka på ditt egna konto i kontoöversikten så kommer du till en sida där du under "kontoinformation" har möjlighet att ändra ditt uttagskonto. Du ka...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Vad betyder "AG väntar på medgivande"?

AG väntar på medgivande betyder att ditt föranmälda uttagskonto som du har i annan bank måste kontrolleras innan det kan godkännas. Vi måste se att det är ett transaktionskonto och att det är samma pe...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad

Hur fungerar autogiro?

I samband med att du öppnar ett sparkonto hos Bluestep upprättar vi en autogirokoppling till det uttagskonto du angivit. Denna koppling används för att verifiera att uttagskontot tillhör dig, och gör ...

Tillhör kategori: Spara - insättningar och uttag
Uppdaterad